Project 2022

The Fruit of Silence

Joseph Rheinberger Abendlied
 Uit Missa cantusKyrie
  Sanctus – Benedictus
  Agnus Dei
Peteris Vasks met pianoThe Fruit of Silence
Cyrillus KreekUit DavidspsalmenPsalm 104 Õnnis on inimene
  Psalm 141 Issand, ma hüüan Su poole
Rudolf Mauersberger Wie liegt die Stadt so wüst
Eric Whitacre   Enjoy the Silence
Arvo Pärt Da Pacem

Bij het programma

The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer is faith, the fruit of  faith is love, the fruit of love is service and the fruit of service is peace. Met deze woorden van moeder Teresa, in een koorwerk van Peteris Vasks,  bezingen we de stilte. In stilte groeit verwondering, ontstaat  ontzag, en ook bezinning op het bestaan.

Dit programma gaat over de momenten van inkeer of bezinning die je als mens meemaakt. De romantische componist keek meer dan zijn voorgangers naar zichzelf, trok zich niet veel aan van zijn omgeving, weigerde zich te conformeren aan conventies en zocht zijn inspiratie in de natuur, in de stilte en in het verleden. Daar ontstonden de individuele stijlen, vaak nog ingegeven door nationale sentimenten. Het nationalisme bloeide sterk op in de Romantiek en bij Kreek proef je dat zijn inspiratie ook nationaal gekleurd is. Kreeks muziek is sterk ritmisch georiënteerd; het zijn dan wel geestelijke teksten, de ritmiek en beweging zijn onmiskenbaar die van volksmuziek.

De schepping zoals die wordt bezongen in psalm 104 is een loflied op alles wat groeit en bloeit, op de natuur, de zee, de hemel, de aarde, de lucht en de wolken, de bergen, de rivieren. Dat stemt tot ontzag en misschien wel stilte.
De platgebombardeerde stad Dresden die wordt bezongen in ‘Wie liegt die Stadt so wüst’ is op aangrijpende wijze getoonzet door Mauersberger in een vol Romantische stijl. In dit treurmotet refereert hij aan de vernietiging van de eeuwige stad Jerusalem en ontleent zijn teksten aan de klaagzang van Jeremia. Het leidt tot een indrukwekkend muziekstuk dat tot nadenken stemt en stilte. Wat daar een goed antwoord op is… Ook Pärts verstilde oproep om vrede, Da Pacem, is gebaseerd op een dramatische gebeurtenis. Pärt schreef het stuk na de aanslag in Madrid in 2005. Pärt weet stilte in de muziek te creëren met een gestaag klankveld waarin kleine incidentele veranderingen optreden.

Planning programma 2022 The Fruit of Silence

Zaterdag 25 juni                            10 – 16 uur

Zaterdag 10 september             10-16 uur

Zaterdag 17 september             10-16 uur

Vrijdagavond 23 september    20-22.30 uur

Zondag 2 oktober                         10-16 uur

Zaterdag 8 oktober                      10-16 uur

Vrijdagavond 14 oktober          20-20.30 uur generale repetitie

Zaterdagavond 15 oktober     20.15 uur concert

Zondagmiddag 16 oktober      15.30 uur concert

Kamerkoor La Rosa Utrecht